Отвръщане и стареене

Двата метода по принцип са сходни и се провеждат само след закаляване – т.е. когато е налице не равновесен преситен твърд разтвор, получен в резултат на бързо охлаждане. Отвръщането при стоманите и изкуственото стареене при алуминиевите сплави представляват процеси на преминаване към по-равновесно състояние чрез разпадане на преситените разтвори, получени при закаляването, които преминават през различни етапи в зависимост от температурата на нагряване. Те се явяват окончателни операции на термообработка.

1. Отвръщане на закалени стомани.
Представлява процес на разпадане на мартензита в стоманите, получен при бързо охлаждане. В зависимост от температурата на нагряване, която е под А1, в резултат на различната степен на разпадане се получават различни структури и свойства. В зависимост от температурата на отвръщане се различават:

  • Ниско – температурно отвръщане 160 – 200°С. Провежда се с цел намаляване на вътрешните напрежения след повърхностно закаляване, циментация и след закаляване на инструментални стомани.
  • Средно – температурно отвръщане 350 – 500°С.  Провежда се на пружинни и конструкционни стомани с цел повишаване на еластичността им.
  • Ниско – температурно отвръщане 160 – 200°С. Провежда се с цел намаляване на вътрешните напрежения след повърхностно закаляване, циментация и след закаляване на инструментални стомани.

2. Подобряване
Представлява комбинацията от обемно закаляване със следващо високо отвръщане. В зависимост от температурата на отвръщане могат да се получат различни комбинации на якост и жилавост.

3. Стареене на алуминиеви сплави (AI – Cu)
След закаляване протича процес на стареене при нормални температури (естествено стареене) в течение на няколко денонощия.
Изкуственото стареене се осъществява при температура 150 – 200°С, при което преситеният с мед твърд разтвор на алуминия се разпада, което се съпровожда с уякчаване на сплавта.