За нас

ИПСТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е създадена през 2007 година в град Шипка, община Казанлък и е 100% частна фирма занимаваща се професионално с висококачествена термообработка на ниско – въглеродни, средно – въглеродни, и високо – въглеродни стомани, и техните сплави.

Капацитета на производствената линия IPSEN – TQPF 4(5) – EM е 240 кг за 60 минути термо обработка.

Работното време на термичният участък е 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.
– Планова лятна профилактика на линията 01 август – 11 август
– Планова зимна профилактика на линията 24 декември – 02 януари

Процеси

  • Обемна закалка с нагряване до 1100º С
  • Циментация
  • Нитро циментация
  • Отгряване на стоманата
  • Нормализация на стоманата
  • Подобряване на стоманата

Автоматизирана линия

bl4Автоматизираната линия за обемна термо обработка разполага с най-модерните уреди CARB – O – TRONIK за измерване и контрол, отчитане и регулиране на въглеродният потенциал(C) в камерата на пеща IPSEN – TQPF 4(5) – EM. Произведеният и подаван към пеща IPSEN – TQPF 4(5) – EM, ендогаз от генератор IPSEN – G 750 – E с опция електронно регулиране на въглеродният потенциал ни позволява използването на най-подходящата и чиста газово – въглеродна (C) среда за обемна закалка или циментация за всички видове закаловъчни и циментовъчни стомани.

Използваните от нас масла за термообработка от марката IZORAPID – PETROFER HILDESHEIM (Германия), които са със висока прокаляемост и пламна температура до 500 С ни позволяват термообработка на тънкипружинни детайли в изотермичен режим с цел минимални линейни изкривявания.

Организация, обучение и сервиз

bl7Екипът от термисти извършващи процесите на термо обработка са висококвалифицирани и обучавани да работят стриктно и точно, като изпълняваме всички задания и изисквания по спесификацията на клиента. В процеса на съвместната ни работа ние запознаваме нашите клиенти с новостите при обемната закалка на стоманата и процесите на циментация, с цел повишаване на качеството за клиента.

Високият контрол на всички термични процеси се осъществява от отдел ОТТК – Термично звено.