Галерия

Данни за образците: Обр . Ø30 от стом. 17CrNiMo5 – Цементация 930о С – 3ч.; до 850оС – 1,5ч.; 850оС – 1ч. ; закаляване – 850оС .
Повърхностен слой: – дълбочина h еф= 0, 87 mm / при HV1=550 / – разпределение на HV1 цем.слой

Разст. от повърхн. mm

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

HV1

713

707

697

688

673

650

624

581

526

Твърдост / HRC , HV5 / – Повърхност: HRC = 60÷62 – Сърцевина: HRC = 41÷42
Повърхностен слой : – дълбочина Eht = 650 HV1 = 0,15 mm – разпределение на HV1 в наситения слой – без дефекти на микроструктурата от насищане

Разст. от повърхн. mm

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,40

HV1

646

670

648

602

587

550

533

Микроструктура на сърцевината : – нисковъглероден мартензит
Твърдост / HV5 / – Повърхност: HV5 = 681 ( средна стойност от 5бр. измервания ) – Сърцевина: HV5 = 400